ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبان فنی هاست

هر گونه سوال فنی داشتین در مورد سرویس ها می توانید از این بخش استفاده کنید

 واحد فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

 شکایات، پیشنهادات و انتقادات

دریافت و پیگیری شکایات، پیشنهادات و انتقادات

 مسائل مربوط به دامنه

کلیه مشکلات خود را در رابطه با ثبت،انتقال و .. در این دپارتمان مطرح نمایید.

 سوالات پیش از خرید

اگر سوالی پیش از خرید داشتید اینجا مطرح کنید

 بخش امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های اکباتان هاست

 پشتیبانی فنی هاست رایگان

خدمات بسیار حرفه ایی اکباتان هاست در پشتیبانی هاست رایگان

 پشتیبانی تم دیزاینر11

هر گونه سوالی دارید و هر نوع پشتیبانی درمورد تم دیزاینر11 نیاز دارید در این دپارتمان مطرح نماییید.

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور ، استخدام

 بخش پشتیبانی گواهینامه امنیتی

هر گونه سوالی دارید و هر نوع پشتیبانی درمورد گواهینامه امنیتی SSL نیاز دارید در این دپارتمان مطرح نماییید.